kana koks


kana koks
kana kóks, -ià (-i) pron. indef.; M kažin koks; koks nors: Ne kana koks medis Žem. Kana koki varlė pamatė pievoje jautį S.Dauk. Pas kana kokį upaitį vilkas ir avinelis susitiko S.Dauk. Pakraštyj jūrės radau stukius kana kokios eldijos I. Tamsta, regis, taupai juos kana kokiam laikraščiui Blv. Kana koks rankos rašts be pirmųjų lakštų M.Valanč. Anos akyse kožnas galėjo regėti kana kokią nesuprantamą gražybę I.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kana koksai — kana koksaĩ pron. indef. kažin koks: Su jumi (juo) grūmėsi kana koksai vyras I. Kana koksai Lietuvos kunigaikštis S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kane koks — kàne koks, ia pron. indef. kana koks, kažin koks: Kàne koks tu čia ponas! Nmn. Užteks poros šimtų, ne kane koks ir arklys tėra Šv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vabuolas — vãbuolas sm. (3b) NdŽ, FrnW, KŽ, Ant; SD146, SD115, N, LVIV428 žr. vabalas: 1. Vabuolas raguotas SD77. Vãbuolas didžiausias ropoja Pnd. Žolės būtų, bet vabuolų̃ daug Žg. | prk.: Kana koks vãbuolas inliñdo (susirgo) Km. Inliñdo koks vãbuolas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tinklynas — sm. (1) Š, NdŽ žr. tinklas 3: Dirgsnių tinklynas Blv. Kana koks sveikatžinis lygina širdį ir jos gyslaičių tinklyną su tvenkiniu Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viengalvis — viengal̃vis, ė adj. (2) NdŽ, D.Pošk, S.Dauk žr. vienagalvis: 1. Viengal̃vis erelis (apie herbą) DŽ. Ketino nupiešti, kaip viengalvis erelis muša dvigalvį B.Sanul. 2. Šito eželė viengal̃vių cibulių Rm. Kerinių cibulių laiškai skanesni negu tų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įlindėlis — įlindėlis, ė smob. kas įlenda: Liga nėra kana koks svetimas įlindėlis į mūsų kūną, ale yra natūrališkas apsireiškimas Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kanalija — ×kanãlija (rus. кaнaлья) scom. (1) keik. bjaurybė, nenaudėlis, pasileidėlis: Išsitepęs kaip koks kanalija Snt. Tokios kanãlijos (apie netikusią pačią) kai tik viršų gauna, nei spėsi peštis, nei spėsi muštis Skr. Ar tu nenutilsi, tu, kanalija,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas — 1 kàs (ka f. S.Dauk, N) pron.; gen. kõ, kienõ, kiẽn, kenõ, keñ, kanõ; dat. kam, kãmui; acc. ką̃ (dial. kañ), kai, kaũ, kuà; instr. kuõ, kuõmi (kuõm), kuõj; loc. kamè, kamin, kam̃pi, kamp, kanà, kañ, kienùmp, kopì, kõp, kuop I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varyti — 1 varyti, vãro, vãrė 1. tr. SD1120, SD244, H, R, MŽ, Sut, I, KBII176, K, Rtr, Š, KŽ, PnmŽ, Nmč, Lb, Aps, Rk, Skp, Krč, Ps, Žg, Plšk, Klk, Sd, Lnk, Als, Žr, Lk, Vdk versti judėti kuria nors linkme, ginti, vyti: Varyt arba gỹt – tai čia tas pats …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Japanische Sprache u. Literatur — Japanische Sprache u. Literatur. Die Japanische Sprache scheint eine Sprachfamilie für sich zu bilden, zu welcher nur noch die Sprache der Lieukieuinseln, vielleicht auch die Sprache der Ainos auf Jeso u. der Kurilen gehört. Im Allgemeinen nähert …   Pierer's Universal-Lexikon


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.